Advokátska kancelária LEGARTUM s.r.o. má bohaté skúsenosti z oblasti zastupovania spotrebiteľov tak pred orgánmi štátnej správy ako aj v súdnych konaniach. Právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľov je veľmi komplexná a poskytuje spotrebiteľom mnohé práva, ktoré často spotrebiteľ nepozná. Naším cieľom je zastupovať klienta na vysoko profesionálnej úrovni v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi za účelom ochrany alebo uplatnenia jeho práv. Bohaté skúsenosti naša kancelária zužitkováva aj vo vzťahu k podnikateľským subjektom, ktorým poskytuje poradenstvo v oblasti spotrebiteľských práv za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti v súlade s nimi. V tejto oblasti poskytuje advokátska kancelária LEGART s.r.o. najmä nasledovné služby

     - analýza prípadu z oblasti spotrebiteľských práv a návrh riešenia,
     - vypracovanie všeobecných obchodných podmienok, vzorov odstúpení od zmluvy a inej
       dokumentácie pre podnikateľské subjekty z oblasti spotrebiteľských práv,
     - vypracovanie reklamácií, podaní na uplatnenie nárokov spotrebiteľa z vád tovaru alebo
       služby, odstúpení od zmluvy a inej dokumentácie,
     - zastupovanie pre obchodnou inšpekciou alebo iným orgánom štátnej správy v súvislosti
       so spotrebiteľskými právami,
     - zastupovanie v súdnom konaní v súvislosti so spotrebiteľskými právami.