Advokátska kancelária LEGARTUM s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti právnych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností. Kupujete alebo predávate byt, rodinný dom alebo pozemok? Potrebujete zriadiť záložné právo alebo vecné bremeno, prípadne tieto vymazať z katastra nehnuteľností? Rozhodli ste sa darovať byt alebo dom? Vo všetkých menovaných prípadoch Vám vypracujeme nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu a zabezpečíme potrebné zápisy do katastra nehnuteľností. Naša advokátska kancelária v prípade splnenia podmienok autorizuje zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, čím je zabezpečená najvyššia možná miera bezpečnosti a zároveň možnosť elektronickej komunikácie s katastrom nehnuteľností. Autorizácia zmluvy advokátom Vám prináša mnohé benefity:


      - skrátená lehota konania o vklade zo štandardnej lehoty 30 kalendárnych dní na 20 kalendárnych dní
      - zníženie správneho poplatku zo sumy 66 EUR na sumu 33 EUR
      -v prípade požiadavky zrýchleného konania s lehotou 15 kalendárnych dní zníženie správneho poplatok zo 
       sumy 266
EUR na sumu 133 EUR

Medzi právne služby poskytované našou kanceláriou v oblasti nehnuteľností zaraďujeme najmä nie však výlučne nasledovné právne služby:     

      - podpora v rámci realizácie developerských projektov,
     - kompletná zmluvná dokumentácia súvisiaca s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
     - vypracovanie alebo pripomienkovanie nájomných zmlúv,
     - vypracovanie alebo pripomienkovanie darovacích zmlúv,
     - vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv o zriadení vecného bremena,
     - vypracovanie alebo pripomienkovanie záložných zmlúv,
     - zastupovanie klienta v predzmluvných rokovaniach,
     - príprava právnych analýz potenciálnych rizík vyplývajúcich z uzatvorených a uzatváraných zmlúv,
     - autorizácia zmlúv,
     - zastupovanie v katastrálnom konaní,
     - elektronické podania na kataster,
     - zastupovanie v súdnom konaní týkajúcom sa nehnuteľností.