Patrícia zastáva v našej advokátskej kancelárie LEGART s.r.o. pozíciu právneho asistenta. Patrícia študuje právo na Univerzite Komenského a v súčasnosti sa pripravuje na získanie bakalárskeho titulu „Bc.“. Napriek tomu, že je Patrícia len na začiatku svojej právnickej kariéry, každým mesiacom robí pokroky a je veľkým prínosom nášho tímu. Veríme, že tomu bude aj po ukončení štúdia a Patrícia rozšíri rady našich koncipientov. V súčasnosti Patrícia zabezpečuje administratívny chod našej kancelárie, komunikáciu s rôznymi úradmi a zároveň si osvojuje úkony v oblasti práva obchodných spoločností, najmä v súvislosti so zabezpečovaním zakladania obchodných spoločností a vykonávania rôznych zmien v spoločnostiach, vrátane elektronickej komunikácie so živnostenským registrom a obchodným registrom.