Daniela študovala právo na Trnavskej univerzite, kde získala titul „Mgr.“ v roku 2014. Po štúdiu pôsobila Daniela v rôznych advokátskych kanceláriách, kde získala bohaté skúsenosti vo viacerých oblastiach práva, najmä sa však venovala oblasti občianskeho práva s dôrazom na právo rodinné a sporovej agende. Nakoľko Daniela pôsobila aj v nadnárodnej advokátskej kancelárii, kde spolupracovala na prípadoch presahujúcich hranice Slovenskej republiky, sme nesmierne radi, že rozšírila tím našej advokátskej kancelárie LEGARTUM s.r.o. a prispieva k rozvoju našej kancelárie svojimi konštruktívnymi postrehmi, odbornosťou a príjemným vystupovaním.

Daniela sa do tímu advokátskej kancelárie zaradila rýchlo, pričom svoje kvality dokazuje každým dňom svojou pripravenosťou riešiť právne prípady odborne, zodpovedne a promptne.

Daniela v našej advokátskej kancelárii nadväzuje na svoje doterajšie skúsenosti a zaoberá sa právom občianskym, obchodným a sporovou agendou.