JUDr. Mgr. Zuzana Bukvišová

Môj prvý kontakt s právom, a to najmä medzinárodným, bol už na gymnáziu, kde som sa opakovane zúčastnila modelovej konferencie OSN, ktorú som pomáhala aj spoluorganizovať. Následne som sa ako úspešný uchádzač o stáž v zahraničí, opakovane zúčastnila táborov zaoberajúcich sa medzinárodnými témami pod záštitou OSN.

Tieto skúsenosti ma viedli k rozhodnutiu študovať tak medzinárodné vzťahy a diplomaciu, ako aj samotné právo. Obidva odbory som absolvovala ako denný študent na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a následne po ukončení štúdií v roku 2008 som nastúpila do zamestnania, kde som započala svoju koncipientsku prax. Počas koncipientskej praxe som absolvovala rigorózne štúdium a získala som titul doktor práv „JUDr“ a zároveň som pôsobila aj ako právnik v Právnej protikorupčnej poradni Transparency International Slovensko, kde sme poskytovali bezplatné právne poradenstvo osobám, ktoré mali vedomosť o korupčnom správaní a odhodlali sa situáciu riešiť.

Po ukončení povinnej koncipientskej praxe, som v roku 2011 úspešne absolvovala advokátske skúšky a bola som zapísaná do Slovenskej advokátskej komory pod č. 6016. Advokáciu som spočiatku vykonávala ako spolupracujúci advokát v advokátskej kancelárii, avšak postupom času ako sa zvyšoval počet klientov som v roku 2013 založila advokátsku kanceláriu LEGARTUM s.r.o., ktorú sa mi darí spolu s mojimi kolegyňami do dnešného dňa úspešne rozvíjať.  Na svoju osobu, ako aj na svoje kolegyne kladiem vysoké nároky vo vzťahu k poskytovaným službám ako aj prístupu ku klientom. Dôsledne si vyberám svoj tím a budúcich kolegov, pričom základným predpokladom je zapálenie pre právo a snaha posúvať sa vpred.

Rada Vám poradím v rôznych oblastiach práva, a to tak v slovenskom ako aj anglickom jazyku, pričom najčastejšie oblasti v ktorých poskytujem právne služby môžete nájsť v sekcii Právne služby. Tento výpočet však nie je definitívny a moje skúsenosti siahajú podstatne ďalej, a preto, ak by ste aj mali akýkoľvek iný problém, neváhajte nás kontaktovať.