Veronika v našej kancelárii LEGART s.r.o. zastáva pozíciu právneho asistenta. Úspešne absolvovala štúdium práva získaním bakalárskeho titulu „Bc.“ a v súčasnosti ukončuje magisterské štúdium na Trnavskej univerzite. Po ukončení štúdia nastúpi Veronika na pozíciu advokátskeho koncipienta, čím dôjde k rozšíreniu jej agendy a postupu v rámci našej kancelárie. 

Veronika má bohaté skúsenosti s právom, nakoľko už počas štúdia pracovala v exekútorskom úrade ako aj na okresnom súde. Veronika je súčasťou tímu našej advokátskej kancelárie LEGART s.r.o. už od roku 2017 a rozvíja sa najmä v oblasti práva obchodných spoločností, finančného práva a realitného práva.