Založenie spoločnosti, prevod obchodného podielu, vymenovanie konateľa – ZMENY od 01.01.2018

Založenie spoločnosti, prevod obchodného podielu, vymenovanie konateľa – ZMENY od 01.01.2018

Založenie spoločnosti, prevod obchodného podielu, vymenovanie konateľa – ZMENY od 01.01.2018

Keďže novelou obchodného zákonníka došlo k zmenám týkajúcim na obchodných spoločností, rozhodli sme sa Vám priniesť stručný prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa operácií v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pôvodný stav:

              Platné od 01.01.2018

Založenie spoločnosti s.r.o.

 

-       Založiť spoločnosť môže osoba, ktorá   nemá nedoplatok na daniach a cle – preukazuje sa Súhlasom správcu dane, ktorý vydáva Daňový úrad (deklaruje bezdlžnosť osoby nielen na daniach ale aj na cle)

-       Založiť spoločnosť nemôže osoba, ktorá je vedená nielen v zozname daňových dlžníkov, ale aj v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne

-       Výnimkou sú situácie kedy príslušný správca dane alebo Sociálna poisťovňa udelí dlžníkovi súhlas na založenie spoločnosti  

Štatutárny orgán – podpisový vzor

 

-       Nemusí byť úradne overený

-       Musí byť úradne overený notárom alebo na matrike avšak tento podpis nesmie byť uznaný za vlastný

 

 

Prevod Obchodného podielu:

 

-       Súhlas správcu dane sa vyžaduje ak dochádza k prevodu väčšinového obchodného podielu (výnimkou sú zahraničné osoby)

-       Súhlas správcu dane sa bude vyžadovať ak pôjde o prevod väčšinového obchodného podielu a zároveň je prevodca alebo nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov

-       Ak prevodca ani nadobúdateľ nie je vedený v tomto zozname, súhlas správcu dane nebude nutný ani v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.