Mgr. Petra Toldyová

Petra úspešne absolvovala štúdium práva získaním magisterského titulu „Mgr.“ v roku 2016. Už počas štúdia pôsobila ako právny asistent v advokátskej kancelárii, kde získala mnohé cenné skúsenosti, ktoré bola schopná úspešne zužitkovať hneď po ukončení štúdia. Tím našej advokátskej kancelárie LEGART s.r.o. rozšírila Petra hneď po ukončení štúdia ako čerstvá absolventka a do dnešného dňa pôsobí v našej kancelárii na pozícii advokátsky koncipient.

V súčasnosti sa Petra pripravuje na rigorózne štúdium a veríme, že v krátkej dobe získa titul doktor práv „JUDr.“ Petra ma zaujala už na pohovore svoju ústretovosťou, otvorenosťou a skúsenosťami, ktorými absolventi nie často disponujú. Do tímu advokátskej kancelárie sa zaradila rýchlo, pričom svoje kvality dokazuje každým dňom svojou usilovnosťou, húževnatosťou a svojou ochotou učiť sa.

Petra sa v našej advokátskej kancelárii zaoberá najmä právom obchodných spoločností, vymáhaním pohľadávok a právom nehnuteľností. Má za sebou mnohé do úspešného konca dotiahnuté zákazky viacerých našich klientov, ktorí s jej prácou prejavili veľkú spokojnosť, čo náš nesmierne teší.