Bc. Veronika Menkeová

Veronika v  našej kancelárii zastáva pozíciu právneho asistenta. Úspešne absolvovala štúdium práva získaním bakalárskeho titulu „Bc.“ a v súčasnosti pokračuje v štúdiu a je na správnej ceste za získaním magisterského titulu „Mgr.“ Veronika už má skúsenosti s právom, nakoľko počas štúdia pracovala v exekútorskom úrade ako aj na okresnom súde. Napriek tomu, že je Veronika len na začiatku svojej právnickej kariéry, každým mesiacom robí pokroky a je veľkým prínosom nášho tímu. Veríme, že tomu bude aj po ukončení štúdia a Veronika rozšíri rady našich koncipientov. V súčasnosti Veronika zabezpečuje administratívny chod našej kancelárie, komunikáciu s rôznymi úradmi a zároveň si osvojuje úkony v oblasti práva obchodných spoločností, najmä v súvislosti so zabezpečovaním zakladania obchodných spoločností a vykonávania rôznych zmien v spoločnostiach, vrátane elektronickej komunikácie so živnostenským registrom a obchodným registrom.